Beste klanten,

ook wij ontsnappen niet aan de gevolgen van het corona-virus.  Hierbij enkele maatregelen, gelieve daar als klant en leverancier mee rekening te houden.

 • al onze medewerkers volgen nauwgezet de voorgeschreven preventie richtlijnen van de overheid op.  Gelieve dit ook als klant en leverancier te doen.  Met een beetje goede wil, wat gezond verstand en de nodige solidariteit zorgen we op die manier voor elkaars gezondheid.
 • gewijzigde openingsuren toonzaal en burelen: van 8:30 tot 12:00 en van 12:30 tot 16:30 (en tot nader order gesloten op zaterdagvoormiddag, behalve op afspraak)
 • we vragen leveranciers ons niet te bezoeken indien dit bezoek niet hoogdringend is.  Leveringen kunnen gewoon doorgaan tijdens de openingsuren.
 • we vragen onze klanten om ons telefonisch of per email te contacteren alvorens ons te bezoeken
 • onze leveringen, leveringen en interventies gaan voorlopig wel door.  Ook wij ondervinden echter hinder door afwezigheden van medewerkers en beperkte toelevering.  Dank voor uw begrip daarvoor.
 • De situatie wordt dagelijks geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Chers clients,
nous ne pouvons pas non plus échapper aux conséquences du virus corona. Voici quelques mesures, veuillez en tenir compte en tant que client et fournisseur.

 • tous nos employés suivent attentivement les directives de prévention prescrites par le gouvernement. Veuillez également le faire en tant que client et fournisseur. Avec un peu de bonne volonté, du bon sens et la nécessaire solidarité, nous assurons ainsi la santé de chacun.
 • heures d'ouverture showroom et bureaux modifiés: de 8h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h30 (et fermé le samedi matin jusqu'à nouvel ordre, sauf sur rendez-vous)
 • nous demandons aux fournisseurs de ne pas nous rendre visite si cette visite n'est pas urgente. Les livraisons peuvent se poursuivre normalement pendant les heures d'ouverture.
 • nous demandons à notre client de nous contacter par téléphone ou email avant de nous rendre visite
 • nos livraisons, installations et interventions se poursuivront pour le moment. Cependant, nous aussi, nous sommes gênés par l'absence d'employés et l'offre limitée de nos fournisseurs. Merci de votre compréhension.
 • nous évaluons quotidiennement la situation et procédons aux ajustements nécessaires.  

 

 
 
 

Contacteer ons

DETA Machines BVBA
Industriezone Beveren-Noord
Onledegoedstraat 79
B-8800 Roeselare
T: 051 69 19 00
F: 051 69 19 09
BE 0422 292 864

Bezoek onze website:

detagroup.be