Disclaimer

Disclaimer / Privacy

(version française sur simple demande)

1. Gebruiksvoorwaarden website

1.1 Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. De eigenaar/uitgever van deze site kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2 De verstrekte informatie en gegevens blijven eigendom van Deta Machines bvba. Hoewel hiertoe ernstige inspanningen geleverd worden, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. Evenmin kan een voortdurende toegang tot de site gegarandeerd worden, mede doordat op geregelde tijdstippen (vrijwel dagelijks) bijgewerkte data ingevoerd wordt. Als u onjuistheden opmerkt, kunt u contact opnemen met onze webmaster.

1.3 Deta Machines BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

1.4 De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. U hebt het recht de informatie op de website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits vermelding van de bron. De bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten zijn van toepassing.

1.5 Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. Wij garanderen niet dat deze websites beschikbaar zijn en kunnen evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen ons en de beheerders van die sites.

1.6 Het is mogelijk dat deze website gebruik maakt van 'cookies', kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen.

2. Bescherming van persoonsgegevens

2.1 Wij behandelen persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

2.2 Uw persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt:
· om de door u gevraagde informatie te verstrekken
· om u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden
· voor direct marketing

U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U hebt altijd het recht de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren en onjuistheden te laten verbeteren. U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd.

3. Geschillen

Deze on line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Kortrijk (België), en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

4. Verkoopsvoorwaarden

Op alle uit deze website voortvloeiende overeenkomsten zijn onze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht. Deze worden U gratis en vrijblijvend ter beschikking gesteld op verzoek. Alle informatie, technisch en commercieel, alsook alle prijzen en leverings-, garantie- en betalingscondities vermeld op de website zijn niet bindend zonder onze nadrukkelijke aanvaarding van Uw dossier, en zijn onder voorbehoud van overmacht en fouten. Vermelde prijzen zijn zonder btw, behoudens andersvermeld. Een verkoopsovereenkomst kan enkel tot stand komen na onze uitdrukkelijke aanvaarding van Uw dossier.